Bert Verburgh

Titel: Op de vlucht

Naam: Bert Verburgh
Geboorteplaats: Vlaardingen
Geboortedatum: 27 april 1936
Adres: Breewijd 58 8602 CK Sneek

Techniek: Acryl op papier.

Motivatie: Wat hebben we nou helemaal geleerd van de ( oorlogs ) geschiedenis? Nog steeds worden mensen verdreven, nog steeds zijn rijen mensen met hun schamele bezittingen op de vlucht.

Waarom? Vervolgd vanwege hun ras, hun volk, hun politieke voorkeur? Hun aard? Of op zoek naar wat?

Een betere toekomst ?Een veilig bestaan? Voedsel?

De rijen mensen in dit schilderij zijn maar een deel van een eindeloze stoet verdrevenen. Zowel links als rechts kan het schilderij eindeloos uitgebreid worden: het gebeurde vroeger, het gebeurt steeds weer.

kunstenaars/bert-verburgh-afb-sjls.jpg