Ellen Cohen

titel: ”Een herinnering, waar voorzichtig mee moet worden om gegaan”

Ellen Cohen
Geboren te S’Gravenhage 1947

Ik woon in Franeker.

“Er zijn veel vragen, waar geen antwoord meer op gegeven kan worden, omdat in dit geval de betreffende persoon, mijn moeder, al lang is overleden.
Bij oude foto’s vond ik een portret van mijn neefje van twee? Die weggevoerd en vermoord is in??????
Ik wilde hem een plekje geven in een oud kinderkoffertje, en tevens alle kinderen uit Sneek en de hele wereld herdenken, die op een verschrikkelijke manier zijn omgekomen”.

kinderkoffertje.jpg