Het logo van C & A onder toeziende “hoede”van de Davidster!

“En toch moet hij er zijn.... die Davidster”. Wij - de commissieleden van "Kerk en Israel" zitten in vergadering bijeen en Wim - ziet de kring rond..... Wij kijken hem een beetje meewarig aan. Zo velen zijn al gaan kijken en even zo velen hebben niets kunnen ontdekken.... tot... vrijdag 13 april !

Een Joodse dame komt even bij ons (fam. V.) aan en in de loop van het gesprek vertelt ze,dat die ster wel degelijk te vinden is. ”Maar je moet goed kijken... met je hoofd omhoog....”recht naar boven”.

Zaterdagmorgen gaat Zoon Maarten naar de binnenstad en verheugd meldt hij: ”Ik zag die Davidster en ik ga wat foto’s maken.”

Zo gezegd-zo gedaan... bovenstaande foto is het resultaat en daarmee is het raadsel rond de Davidster opgelost. Het is de eerste keer, dat wij de Davidster zien en zeker Wim moet dat een opgelucht gevoel geven ..”Gelukkig...toch geen onzin verteld” zal hij gedacht hebben.

Het huidige winkelpand is ooit gebouwd in opdracht van en voor ene familie Stockmann en zij hebben in de vloer van het balkon de Davidster laten beitelen, die nu…ja, juist…. precies achter het logo van C & A prijkt.

c-a-david-ster.jpg