Sporen Joods Leven

De commissie Kerk & Israël van de Protestantse Gemeente Sneek vatte in het voorjaar van 2011 het plan op om, gedenkend, een tentoonstelling “Sporen van Joods leven in en rond Sneek” te organiseren.

Met allerlei activiteiten daaromheen:

De geschiedenis heeft geleerd dat er zich "op dit gebied" in Sneek veel afspeelde. Er woonden diverse Joodse families; men kende een eigen Joods leven en er werd een synagoge gebouwd. In de oorlog zaten hier veel kinderen, maar ook volwassenen, ondergedoken. In diezelfde oorlog werden er ook Joden uit onze stad weggevoerd en verloren velen van hen elders het leven, op afschuwelijke wijze.

Als gemeenschap voelen wij schuld, verbondenheid en respect. Wij willen deze episode uit ons mensenbestaan en stadsbestaan niet vergeten, maar ervan leren, zodat wij, als ouderen,maar ook als jongeren, met nieuwe hoop en een open blik de toekomst tegemoet kunnen gaan. Daartoe zijn deze tentoonstelling en diverse activiteiten eromheen een aanzet. Zo ook deze website, vol informatie, die ook na de tentoonstelling nog lang ‘in de lucht zal blijven!’ Waarom dus dit alles? Omdat wij het belangrijk vinden te leren van de geschiedenis en met anderen te zeggen over wat toen gebeurde: ”Dit nooit weer!”