Sponsoren

De exposities en aansluitende activiteiten hebben plaats kunnen vinden door de inzet van enthousiaste vrijwilligers en door de steun van onze sponsoren.

 • Internetbureau Friesland - MyriadM - Paul van Goor
 • Bakkerij Haaksma
 • Stichting BVR
 • Douma Staal B.V.
 • Fancy Fair en Oud papier commissie
 • Hans Boelenfonds
 • Royal Lankhorst Euronete Group bv
 • Lionsclub Sneek
 • Drogisterij Meindersma
 • Old Buger Weesthuis
 • Serrerestaurant "Onder de Linden"
 • Pollema Tromp stichting
 • Prins van Oranje
 • RABObank
 • Rotaryclub Sneek
 • Stichting Sneek 1940-1945
 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Stichting OPA
 • Paul en Coby Stam IJlst
 • Stam-Renault
 • Vriesia B.V.
 • Woningstichting "De Wieren"
 • Fam. Vermeulen