Looxmagracht 8

Levi Nathan Velleman en huishoudster Beeltje Ekstein-Godschalk:
Levi was weduwnaar van Grietje Grootkerk, die in 1930 overleden is. Nadien werd Beeltje zijn huishoudster. Levi zou een manufacturenzaak op de Oosterdijk hebben gehad (er staat nu een deel van de Hema). Daarna werd hij koopman in oud koper en paardenhaar. Hij wilde niet onderduiken vanwege zijn hoge leeftijd en gunde de “duikplaats” liever aan een jongere.