Uitnodiging

Zevende synagogenlezing te Zuidlaren

Bij het licht van één ster

Wat is de betekenis voor de mensen van nu van het boek “De ster van de verlossing”?

Op donderdagavond 18 oktober 2012 wordt in de synagoge van Zuidlaren de 7de synagogenlezing uitgesproken door de vertaler van ‘De ster van de verlossing’, A.P.J. van Ligten, predikant te Sneek.

Franz Rosenzweig wilde in zijn grote werk ‘De ster van de verlossing’, een bom leggen onder al het bestaande denken in de filosofie en de theologie over de drie onderwerpen waarmee zich dit denken altijd heeft bezig gehouden: God, wereld en mens. Was het mogelijk om een nieuw denken daarover te laten ontstaan?

Het boek wordt, omdat Rosenzweig jodendom en christendom beide een belangrijke rol laat spelen in de uitwerking van zijn denken, beschouwd als voorloper van de joods-christelijke dialoog. Klopt dat ook? Of is Rosenzweig juist een voorstander van een duidelijke grensafbakening tussen jodendom en christendom?

Rosenzweigs “De ster van de verlossing” is sinds zijn verschijnen in 1921 mogelijk van meer invloed in de christelijke wereld geweest dan in de joodse. Wat is de betekenis van zijn werk een kleine eeuw later, welke blijvende invloeden zijn er aan te wijzen?

De synagoge van Zuidlaren staat aan de Zuiderstraat 1 en de lezing begint om 20.00 uur. De kosten zijn €7,--per persoon (koffie en thee inbegrepen) Omdat de capaciteit beperkt is doet u er goed aan een plaats te reserveren via onze website; www.kerkenisraelgroningendrenthe.nl

Of per tel; Bien van Noord – Hasper 0521590663