Galerie BAS

Ook de stichting Beeldend Aktief Sneek, galerie BAS, levert een bijdrage aan Sporen van Joods Leven in Sneek. Dit doet zij in de vorm die het best bij haar past: met beeldende kunst.

kunstenaars.jpg

Lijst van kunstenaars galerie BAS thematentoonstelling: “ Sporen van Joods leven in Sneek ”

Marten Alkema

Janny Bruinsma

Ellen Cohen

Rini van Dam

Aat van Dijk

Geeske van Drogenbroek

Sijke Gorter

Dirk Hakze

Agnes Heegsma

Bauke Hobma

Theo Jaasma

Hilda Kanselaar

Heide van Krimpen-Pavenstedt

Maaike Prummel

Aukje Reitsma

Jur Thomas

Hinke Veenstra

Bert Verburgh

Rita Vjadorowa

Rein Weissenbach

Piet Werff

Rein Pol