Bauke Hobma

titel: "Herinnering"

Bauke Hobma
Sinserpaed 2
8615 LX Blauwhuis
* 1949, Blauwhuis
Opleiding: ABK Minerva, Groningen

Het beeld
Een installatie, afmeting 0,80 x 3,00 m., geplaatst op de vloer; materiaal: sloffen, glas en spiegels.

Betekenis
De gedwongen reis naar een onbekend eindpunt. De sloffen, een metafoor van de Joodse gemeenschap, die de weg afleggen van het aardse naar het hemelse. De namen blijven achter als een herinnering in ons geheugen.

Herinnering
Door de oprukkende industrialisatie, machtsstrijd of vernederingen van overheersende groeperingen, zijn vele oorspronkelijke volkeren met hun rijke culturele tradities noodgedwongen uit hun woongebied verdwenen.

De indianen uit Amerika. Een deel van de Afrikaanse bevolking als slaaf verkocht, om voor de blanken dienstbaar te zijn op hun plantages. De Aboriginals van Australië werden verdreven van de kust naar de woestijn.

In 1940-1945 door de bezetter het laten verdwijnen van de Joodse gemeenschap met hun eeuwenoude rijke tradities. In Sneek is, op een enkeling na, de Joodse gemeenschap geheel verdwenen. In het Fries Scheepvaart Museum zijn gelukkig nog enkele kostbaarheden bewaard gebleven. Het Joodse kerkhof is een stille getuige van de Joodse gemeenschap.

kunstenaars/bauke-hobma-afb-sjls.jpg