Anouk Visser

titel: menoraleerlingen/Anouk_9788.jpg

Veel mensen denken meteen aan de oorlog als het om het jodendom gaat, hier wilde ik dus in ieder geval geen weergave van maken. Ik wilde mijn werk graag simpel houden.
Ik heb er voor gekozen om de menora uit te snijden in linoleum en daarna verder te gaan experimenteren. Uiteindelijk is het een wirwar van menora’s doorelkaar geworden, waardoor je soms goed moet kijken wat het precies voorstelt, precies zoals ik het wilde.

De menora symboliseert het brandende braambos dat Mozes zag op de berg Sinaï. Het licht is een belangrijk symbool in het jodendom.
Op de eerste dag van de schepping schiep God het licht. Zonder licht is er geen leven en dit is precies wat de menora geeft.