Clasine Haringsma

titel: De Gouden Vogelleerlingen/clasine-haringsma-sjls.jpg

Potlood, Indische inkt, fijnlijner en houtskool

Afmeting: 50 x 65

Uit de rijke geschiedenis van het Jodendom heb ik ervoor gekozen om een Joods verhaal uit te beelden; De Gouden Vogel.

Het verhaal gaat over rabbi Nachman van Bratslav, een beroemde chassidische rabbijn uit de negentiende eeuw, die tijdens een wandeling een prachtig lied van een vogel hoort. Hij volgt het geluid, maar vindt alleen een gouden veer. In zijn dromen die daarop volgen, vervolgt Nachman zijn zoektocht en komt in een grote tuin waar hij een glimp opvangt van de schitterende gouden vogel.

Dan komt hij een man tegen. De man stelt zichzelf voor als de Ari (rabbi Izak Luria) en vertelt over de tuin,

de gouden vogel en zijn taak om deze te beschermen. De betoverende zangen blijken van de geliefde vogel van de Messias te komen. Zijn liederen vertalen de gebeden van IsraÎl.

De vogel zou nooit gevangen kunnen worden, maar met de gedachte aan het vers waarin stond geschreven ‘De Tora is een Boom des Levens’, zou rabbi Nachman in zijn dromen altijd terug kunnen keren naar de tuin, om de volgende morgen weer vredig te ontwaken uit zijn slaap.

Voor dit werk besloot ik de gouden vogel letterlijk in het middenpunt te zetten, met daarbij een zanglijn en twee bijbehorende scènes uit het verhaal. Nadat ik alles had geschetst met potlood, heb ik de belangrijke lijnen overgenomen met kroontjespen en fijnlijner. De achtergrond heb ik vervolgens met houtskool opgevuld.