18e eeuw

Al in de 18e eeuw woonden er voor korte of langere tijd Joden in Sneek, maar nooit meer dan enkele gezinnen. Toen ze onder Napoleon volwaardige burgers werden en zich ook overal vrij mochten vestigen, nam hun aantal geleidelijk toe. Bedroeg hun aantal in 1813 naar schatting twintig personen, in 1829 woonden er elf gezinnen en in 1836 twintig, in totaal 120 personen. Omdat ze ook het recht kregen hun godsdienst openlijk te beoefenen, hielden ze vanaf 1813 diensten, eerst nog in een particuliere woning, maar in 1836 lieten ze aan de Wijde Burgstraat een synagoge bouwen.